MenuSluit

Windenergie

Van wind naar elektriciteit. Bij dit type energie wordt de energie uit de wind gehaald. Door de wind draaien de bladen van de windturbine (type windmolen). Deze draaiende beweging wordt door een generator omgezet in elektrische stroom.

Bron

Zonne-energie

Van zonlicht naar elektriciteit. Een zonnepaneel bestaat uit tientallen zonnecellen, gemaakt van het materiaal silicium. Silicium is zuiver zand. Iedere zonnecel zet zonlicht om in elektriciteit. Dit werkt als volgt:

  1. De lichtdelen in het zonlicht raken de zonnecel en worden door de zonnecel geabsorbeerd.
  2. De zonnecel bestaat uit twee lagen: een n-laag en een p-laag. De n-laag bestaat uit elektronen die door zonlicht vrijgemaakt worden om te bewegen. De p-laag heeft vrije ruimten waar de elektronen naartoe kunnen bewegen.
  3. Door het verplaatsen van elektronen ontstaat er een constante spanning in de verbinding van de zonnecel. Deze spanning wordt afgevoerd als elektrische stroom door het zonnepaneel.
  4. Door meerdere cellen in een serie te schakelen, wordt de elektrische stroom een hoeveelheid die nuttig ingezet kan worden.

Bron

Waterenergie

Van water naar energie. Het is de kleinste duurzame energiebron in Nederland, mede doordat Nederland relatief vlak is. Deze energie ontstaat uit vallend en/of stromend water. In een waterkrachtcentrale wordt de energie uit het water gehaald. Door het stromende water komt een turbine in beweging, vergelijkbaar met een dynamo van een fiets. Vervolgens zet een generator deze draaiende beweging van de turbine om in elektrische stroom.

Bron

Bio-energie

Voor veel mensen is dit een minder bekende energiebron. Toch is 60% van de groene energie afkomstig uit biomassa. Energie uit biomassa wordt opgewekt door warmte, door verbranding.

Niet iedereen vindt dit een groene vorm van energie. Bij de verbranding komen er gassen vrij, waaronder broeikasgassen.

Bron